I znacznie więcej!

Wyobraź sobie dane jako płyn.  Teraz wyobraź sobie nieskończoną liczbę sposobów zmiany stanu ciekłego w stały. To dlatego mówimy w HaynesPro: „Pełny potencjał danych ogranicza jedynie wyobraźnia”. W miarę rozwoju technologii cyfrowych i motoryzacyjnych oraz pojawiania się nowych możliwości, ten potencjał jest właśnie realizowany.

VACS

Dane HaynesPro można wydobywać i łączyć z innymi elementami produktów klienta, aby pomóc w osiąganiu jego celów. Nazywamy to „integracją danych” i w przypadku niektórych klientów uwalnia to pełny potencjał danych HaynesPro. Co ważniejsze, pozwala rozszerzyć jego działalność biznesową. HaynesPro jest zarówno firmą motoryzacyjną, która rozumie IT, jak również firmą IT, która rozumie sektor motoryzacyjny.  Oferujemy wszechstronne usługi IT poprzez nasze usługi konsultacyjne będące wartością dodaną (VACS).

Aby uzyskać więcej informacji na temat zawartości naszej bazy danych, integracji danych, rozwiązań IT lub gamy firm rynku wtórnego, które korzystają z naszych danych, prosimy kontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem CS@haynespro.com.

Zobacz, co możemy zrobić, aby uczynić Twój biznes jeszcze lepszym!