Operatorzy flot pojazdów

Korzystaj z danych technicznych HaynesPro, aby uzyskać dokładne zestawienie potencjalnych kosztów.

Główny zakres odpowiedzialności operatorów flot pojazdów obejmuje przewidywanie wydatków, kontrolowanie kosztów, maksymalizacja usług wartych swej ceny oraz zapewnienie otrzymywania najwyższych standardów usług od swych dostawców. Jeśli chodzi o ten ostatni punkt, operatorzy flot powinni wiedzieć, jak działają ich dostawcy. Czy dostawcy usług dla operatora floty wykonują przeglądy floty pojazdów zgodnie ze standardami wyznaczanymi przez producentów sprzętu oryginalnego oraz z właściwą częstotliwością? Czy realizują swą prace w czasie określonym przez producentów sprzętu oryginalnego? Czy przeprowadzają nieplanowane naprawy w rozsądnym czasie i po uczciwych cenach? W przypadku operatorów flot pojazdów, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoim przedsiębiorstwem i budżetem, konieczna jest znajomość odpowiedzi na te, jak również inne, pytania

Cost estimate

Aby uprościć określanie cen za usługi, zostały opracowane ustalone kosztorysy szacunkowe. Korzystając z narzędzia HaynesPro Cost Estimates, klient może obliczyć koszt każdej usługi. Klienci tych klientów poznają z wyprzedzeniem, co obejmuje dana usługa oraz jakie części będą prawdopodobnie potrzebne. HaynesPro Cost Estimates pozyskuje dane o przeglądach i naprawach z modułu norm czasowych obsługi okresowej i napraw danej firmy i automatycznie dostosowuje je pod względem jakiegokolwiek pokrywania się. Aby utworzyć szybki kosztorys szacunkowy, wystarczy, że klient doda stawki robocizny i ceny części, które można wyszukać poprzez usługi sieciowe. Wszechstronne kosztorysy napraw, generowane przez HaynesPro Cost Estimates, odpowiadają stosowanej przez producentów konwencji określania cen poprzez menu. Umożliwia to obliczenie całościowego kosztorysu szacunkowego w oparciu o ustalone wartości. Przedsiębiorstwa leasingu oraz wynajmu pojazdów przyjęły powszechnie tę konwencję.

HaynesPro oferuje comiesięczne aktualizacje danych dla obsługi okresowej i regulacji. Dodatkowo, firma zapewnia regularne aktualizacje dla innych kategorii danych. Aktualizacje opierają się na ostatnich danych dotyczące europejskiej procedury zatwierdzenia typu oraz na danych sprzedaży samochodów na całym rynku europejskim. W skrócie, HaynesPro stawia operatorów flot u steru, umożliwiając im monitorowanie standardów i sprawności działania dostawców, zabezpieczonych wiedzą, że podejmują oni swe decyzje w oparciu o dane producentów sprzętu oryginalnego.

Maintenance

WorkshopData Tech

WorkshopData Tech

HaynesPro Tech jest intuicyjnym, łatwym w użytkowaniu systemem, doskonalonym w ciągu wielu lat rozwoju. Moduł ten jest wyposażony w opcje wyszukiwania pojazdów oraz łatwą w użyciu nawigację.