Producenci wyposażenia diagnostycznego

Uproszczenie diagnostyki pojazdów

Dane HaynesPro oferują znaczne korzyści producentom i użytkownikom sprzętu testowego i diagnostycznego. Jest on wyposażany zarówno w nasz unikalny system VESA, który ułatwia rozpoznanie kodów usterek, jak i nasze dane Smart, które skracają czas poświęcany na rozwiązywanie znanych problemów technicznych. Wraz z inteligentnymi łączami do diagnostycznego sprzętu testowego, nasze dane ułatwiają klarowną i stabilną integrację.

Device in workshop

Ze względu na strukturę wielu warsztatów, mechanik pracujący przy pojeździe może nie mieć łatwego dostępu do danych technicznych potrzebnych do wykonania pracy. Często musi wydrukować niezbędne dokumenty i wziąć je do pojazdu. Nie jest to najbardziej efektywny sposób pracy. Jednak HaynesPro dysponuje rozwiązaniem o szybko rosnącej popularności, które stanowi podstawę filozofii firmy, dotyczącej poprawy efektywności. Dzisiejsze narzędzia diagnostyczne są znacznie bardziej przenośne, ponieważ są często dostępne w formie tabletu lub działają na laptopach. Po przyłączeniu takiego urządzenia do portu OBD pojazdu, mechanik może przeglądać kody usterek pojazdu.

VESA MKII

Rozwiązanie problemu nieprawidłowego działania dzięki czemuś więcej niż sam kod usterki i opis.

VESA MKII

Wykorzystując kod usterki jako punkt wyjściowy, system VESA generuje rozwiązania diagnostyczne specyficzne dla typu. Usterka jest wykorzystywana jako podstawa dla zdefiniowania najbardziej logicznej ścieżki diagnostycznej. Wybierając kod usterki lub nazwę części, użytkownik uruchamia kreatora typu „krok-po-kroku”, który prowadzi go przez cały proces diagnostyki.

Basic Diagnostic Device
Extra Steps

Podejmowanie dodatkowych czynności

Praca mechanika nie obejmuje tylko czynności diagnostyki kodów usterek i naprawy. Z tego powodu HaynesPro udostępnia dostawcom sprzętu diagnostycznego inne dane procedur diagnostyki usterek i napraw. Zadania obejmują demontaż/wymianę paska rozrządu, odłączenie akumulatora oraz inicjalizację sprzętu. Dzięki dostępności łącza do numerów katalogowych części oryginalnych w standardzie branżowym , takie trójdrożne połączenie przyrządu diagnostycznego, danych technicznych oraz katalogu części może tylko poprawić efektywność pracy warsztatu.

Oferta elastyczności funkcjonalnej

Klienci mogą wybierać różne poziomy integracji. Na przykład, niektórzy klienci mogą wybrać wyświetlanie tylko biuletynów serwisowych lub analiz przypadków. W tej sytuacji mechanik dokonuje diagnostyki usterek poprzez port OBD, sprawdza kody usterek i analizuje je względem danych w SmartFIX (techniczne biuletyny serwisowe) oraz w SmartCASE (zweryfikowane sposoby napraw i wskazówki), aby sprawdzić, czy dany problem odpowiada jakimkolwiek zawartym tam danym. W mało prawdopodobnym przypadku, że mechanik nie znajduje stosownych danych, może wtedy zastosować normalny tryb diagnostyki, postępując zgodnie z procedurą diagnostyczną, zalecaną przez producenta sprzętu oryginalnego (OEM).

Inni klienci mogą podjąć decyzję o zintegrowaniu danych mechanicznych w celu uzupełnienia danych elektronicznych, jakimi już dysponują.

Flexibility

Zintegrowany przez HaynesPro przyrząd diagnostyczny jest wyposażony w:

Intelligent links

Inteligentne łącza do diagnostycznego wyposażenia testowego w systemie oraz do poziomu kodów usterek

Clear instructions

Jasne instrukcje dotyczące sposobu pomiaru wartości i porównywania ich z wartościami domyślnymi (czynności diagnostyczne)

Focus component

Lokalne schematy dla każdego podzespołu, przedstawiające tylko stosowne informacje (w tym zasilanie i masa)

Direct links

Bezpośrednie łącza do lokalizacji podzespołów oraz bezpieczników i przekaźników

Logical order

Przetwarzanie podzespołów odbywa się w logicznej kolejności – najbardziej prawdopodobna przyczyna jest przedstawiana jako pierwsza

OEM part number

Standardowe łącze(łącza) do numerów katalogowych części oryginalnych w standardzie branżowym (do eksportu danych do katalogu części lub systemu zamawiania).