Informacje o HaynesPro

Firma HaynesPro, wcześniej znana jako Vivid Automotive Data & Media BV, od chwili utworzenia w roku 1995 koncentrowała się na dostarczaniu motoryzacyjnych danych technicznych w formacie elektronicznym na motoryzacyjny rynek wtórny Europy.

Data exchange services

Od roku 2008 dane te rezydowały w bazie danych HaynesPro WorkshopData, w zintegrowanych rozwiązaniach dostarczanych klientom za pośrednictwem usług wymiany danych. Nasi klienci i partnerzy dostarczają obecnie nasze motoryzacyjne dane techniczne wielu różnym użytkownikom z wykorzystaniem rozwiązań online. Usługi wymiany danych, w połączeniu z naszą rozległą bazą motoryzacyjnych danych technicznych, umożliwiają naszym klientom i partnerom budowanie wspomnianych rozwiązań aplikacyjnych oraz tworzenie wartości dla ich konkretnych użytkowników.

Dostarczamy także autonomiczną aplikację, wyposażoną w nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika. Jest ona tak zaprojektowana, aby używać ją w komputerach stacjonarnych oraz tabletach i jest prezentowana w sposób, który został uznany za bardzo łatwy przez korzystających z niej mechaników. Ten projekt pozwala nam na dostosowywanie danych, a nawet wykorzystywanie jego elementów w określonych rozwiązaniach, takich jak urządzenia diagnostyczne.

Te oraz inne usługi HaynesPro umożliwiają naszym klientom uświadomienie sobie ich pełnego potencjału. I rzeczywiści, jedynie wyobraźnia ogranicza potencjał danych HaynesPro.

Stand alone
OATS

W roku 2016 Grupa Haynes Publishing nabyła firmę OATS Ltd, która działa obecnie jako część HaynesPro pod zarządem Dyrektora Zarządzającego, Petera van der Galiëna. OATS opracowała wyczerpującą bazę danych wyposażenia i środków smarujących, która obsługuje klientów z rynku środków smarujących oraz łańcucha dostaw. Gama tych klientów obejmuje producentów sprzętu oryginalnego (OEM), przedsiębiorstwa wydobycia ropy oraz dystrybutorów środków smarujących dla takich użytkowników końcowych, jak warsztaty, hurtownie części motoryzacyjnych i stacje obsługi.

ADPA

Europejskie Stowarzyszenie Niezależnych Wydawców Danych Motoryzacyjnych

HaynesPro jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Niezależnych Wydawców Danych Motoryzacyjnych, w skrócie ADPA (ang. European Independent Automotive Data Publishers Association). ADPA dąży do realizacji celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do danych i informacji motoryzacyjnych oraz stworzenia warunków konkurencyjności dla niezależnych wydawców danych. Umożliwi to tym wydawcom opracowywanie i dostarczanie konkurencyjnych, innowacyjnych i multibrandowych produktów oraz usług operatorom motoryzacyjnego rynku wtórnego, aby stworzyć użytkownikom samochodów i przedsiębiorstwom możliwości dokonania konkurencyjnego wyboru w trosce o ich pojazdy.

HaynesPro is a member of the ADPA.
Certyfikat ISO14001

Certyfikat ISO14001

Podzielając przekonanie korporacji Haynes Publishing Group, angażujemy się w HaynesPro w dążeniu do zminimalizowania oddziaływania naszych działań na środowisko naturalne. Zaczyna się to w naszych lokalnych biurach, gdzie w znacznym stopniu zminimalizowaliśmy nasze odpady, emisję i zużycie energii. Wierzymy, że cyfrowe produkty, wytwarzane przez nas, jako przez małą firmę, mają duży globalny wpływ, ponieważ produkty te są używane przez wiele firm i ludzi na całym świecie. Weźmy na przykład nasze produkty VESA i ProFIT, które ograniczają zbędne zużycie papieru. W skali ogólnej są to małe zmiany, które pomagają uczynić nasz świat nieco lepszym.

Certyfikat ISO9001

Certyfikat ISO9001

W roku 2016 nasz wydział danych HaynesPro uzyskał certyfikat ISO 9001 za wyróżniające się zarządzanie jakością. ISO 9001 dowodzi naszej zdolności do stałego dostarczania produktów i usług, które spełniają wymagania naszych klientów i obowiązujących regulacji prawnych. Jego celem jest również podnoszenie poziomu zadowolenia klientów poprzez skuteczną aplikację systemu, włączając w to procesy doskonalenia systemu oraz zapewnienie zgodności z wymaganiami klienta i obowiązujących uregulowań prawnych.